Nieuws

Luchtvaartbesluit en bomenkap


LOSSER- Afgelopen dinsdag werd de Losserse gemeenteraad bijgepraat over de gevolgen van het luchthavenbesluit. De door het college uitgewerkte informatie leidde tot groot ongeloof en verbolgenheid bij de raadsleden.
De gevolgen voor met name het gebied rondom De Lutte zullen als gevolg van dit besluit desastreus zijn. Een groot deel van de aanwezige bomen in dit gebied zal moeten verdwijnen of getopt.
 
Voor een luchthaven wordt een gebied vereist dat voor vogels niet aantrekkelijk is, omdat vogels een van de grootste bedreigingen zijn voor de luchtvaart. Zij kunnen in motoren en luchtinlaten terecht komen met de kans op neerstorten van de vliegtuigen. Daarnaast moet er op de automatische piloot kunnen worden geland en de radar mag daarvoor geen obstakels tegen komen. Een obstakelvrije zone is daarbij een vereiste.
 
“De informatie die we nu kunnen geven is niet eerder als dusdanig aan ons verstrekt”, zei wethouder Weierink, die de informatie op verzoek van de losserse raad in kaart had gebracht. Op deze kaart kon nu exact worden afgelezen in welke gebieden er bomen dienen te verdwijnen. Dit is aangegeven door simpelweg een oplopende kaderlijn te trekken vanaf de luchthaven. Te beginnen bij 0 meter hoogte tot 100 meter ongeveer bij de Tankenberg. “We hebben de pech dat we in geaccidenteerd terrein wonen”, aldus de conclusie van de raad. Het landschap dient te worden ontdaan van alle natuurlijke gewassen die deze hoogtelijnen overschrijden. Zoals de getoonde kaarten aangeven is een groot gebied tussen De Lutte, Oldenzaal en Losser te hoog. In totaal gaat het om vele duizenden bomen in een totale oppervlakte van maar liefst 840 hectare. Dit gebied mag naderhand ook geen andere bestemming krijgen. Landbouw evenals natuurretentie is niet toegestaan. Simpel gesteld wordt het een kale vlakte met op zijn hoogst enkele kleinere bomen en struiken.
 
Wat de situatie nog schrijnender maakt is dat de gemeenten die in dit gebied vallen zelf zorg moeten dragen voor verwijdering en onderhoud, wat handen vol geld kost. Over een eventuele compensatie is niets bekend. De raad laat weten dat DIT luchthavenbesluit deze consequenties heeft. Beroep kan niet worden aangetekend, wel kan er bezwaar worden ingediend. Het college is door de raad gevraagd een bezwaarprocedure te starten.
 
Op dit moment worden er door de raadspartijen allerlei acties voorbereid. Alle fracties in de gemeenteraad van Losser roepen de inwoners van de gemeente op om samen dit besluit af te keuren en te reageren via  actiemogelijkheden die zullen worden aangeboden. Nadrukkelijk worden ook de ondernemers in de hotel en horecabranche opgeroepen een zienswijze in te dien. Ook eigen acties, bijvoorbeeld door handtekeningen in te zamelen, worden op prijs gesteld. Voor meer informatie kunt u uw raadslid benaderen of de volgende sites bekijken: www.losser.nl; www.natuurmonumenten.nl; www.ahn.nl; www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/ontwerp_luchthavenbesluit_en_milieueffectrapport_luchthaven_twente__2014_.aspx. Op deze laatste site ook een link naar het voorbeeld voor een in te dienen zienswijze. Zienswijzen moeten vóór17 april worden ingediend!


 
Share our website