Nieuws

Lossersestraat / plan Oosterbroek


Lossersestraat De Lutte / Oosterbroek (Jos Tijdhof)
 
Voorzitter, Burgerforum is blij met de ontwikkelingen inzake dit dossier Oosterbroek en het bestemmingsplan buitengebied gewijzigd vast te stellen.
We maken echter wel een kanttekening.
 
In het raadsvoorstel wordt de aanleiding  genoemd, de sloop van de voormalige maalderij aan de Dorpstraat en de herbestemming van het terrein voor woningbouw.
De bestemming bedrijventerrein gaat van de molen aan de Dorpsstraat naar de  Lossersestraat,  zoals in de overeenkomsten is genoemd.
Vervolgens wordt de maalderij en verdere opstal gesloopt, dit dient te geschieden binnen 7 maanden.
De sloop van deze opstallen vinden we van groot belang, deze opstal  is al jarenlang een doorn in het oog bij vele Luttenaren.
 
Kan het  zeker worden gesteld dat de  wijzigingen van bestemmingsplannen Lossersestraat en Dorpsstraat pas definitief van kracht zijn als de sloop van de maalderij en verdere opstallen aldaar een feit is en wel in het tijdspad zoals in de overeenkomst is genoemd.
Dat is binnen 7 maand na 31 december 2016.
Samenvattend,
Wijzigingen bestemmingplannen voor 31 december vast te stellen, met die restrictie dat de maalderij en bedoelde opstallen voor 31 juli 2017 daadwerkelijk gesloopt zijn.
 
Voorzitter , Burgerforum is benieuwd naar het antwoord van het college en de reactie van de overige fracties.
 
Graag hoor ik of het misschien toch  verstandig is om  hiervoor een aanvullend amendement in te dienen.
 
Tot zover.
 
(Artikel 9 van de overeenkomst staat dat de wijzigingen bestemmingsplannen 31 december 2016 een feit dient te zijn.)
 
lll​

Share our website