Nieuws

LOSSER onder preventief toezicht Provincie


LOSSER onder preventief toezicht Provincie

 

REACTIE BURGERFORUM

Zaterdag 20 december vonden alle raadsleden een enveloppe in de brievenbus, met tussen alle andere stukken een raadsinfo waarin stond dat Losser onder tijdelijk preventief toezicht van de provincie komt te staan. Dit omdat de begroting niet in evenwicht is en derhalve niet goedgekeurd en hetzelfde geldt voor de meerjarenbegroting. En dat is nogal wat! Onbegrijpelijk dat we deze informatie op deze manier moesten vernemen. Vreemd dat het college dat een paar dagen eerder tijdens de raadsvergadering niet heeft meegedeeld.

De gemeente Losser krijgt nog tot 12 februari de tijd om te komen met een onderbouwd stappenplan en concrete maatregelen om orde op zaken te stellen.

Een dergelijk verontrustend bericht was voor ons reden om aan te dringen op een spoedoverleg. Daarop heeft wethouder ter Denge achter gesloten deuren een korte verklaring gegeven. We betreuren het dat dit in de beslotenheid is gebeurd en dat de wethouder het heeft gelaten bij een zeer summiere verklaring en niet in wilde gaan op onze vragen. De verklaring voegde niets toe aan de raadsinfo en de brief van de provincie.

Herhaaldelijk, zowel vorig jaar als dit jaar tijdens de voorjaarsnota en onlangs bij de begrotingsbehandeling, hebben we al gewaarschuwd voor de op alle fronten verslechterde financiële situatie en de structurele tekorten. Om die reden hebben we ook tégen de begroting gestemd. Helaas hebben we gelijk gekregen.

 

Wij hebben een aantal dringende vragen die we op zijn minst in een openbare raadsvergadering aan de orde willen stellen en wel de volgende:

·        Waarom heeft de wethouder dit de raad niet eerder meegedeeld en moesten we dit via een raadsinfo tussen alle andere post vernemen?

Dit is een zeer ernstige situatie en zodra de wethouder de eerste signalen kreeg had ze de raad moeten informeren.

·        Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom is er niet eerder ingegrepen? Zijn er vanuit de organisatie niet eerder verontrustende signalen gekomen en wat is daar dan mee gedaan?

·        Een financiële analyse. Wat was de financiële positie bij het aantreden van dit college, wannéér en waardóór is het precies mis gegaan.

·        Welke concrete maatregelen zijn genomen en /of worden genomen om tot een oplossing te komen.

 

Als Losser zijn zelfstandigheid wil houden, zullen we de boel financieel op orde moeten krijgen. Daar zal met man en macht aan gewerkt moeten worden. Maar daarvoor zullen we toch eerst terug moeten kijken. Niet om een schuldige aan te wijzen, maar om er precies achter te komen wáár het mis is gegaan en wát er mis is gegaan en om daar van te leren. Dat zal het vertrekpunt moeten zijn voor de komende tijd en daar zullen we heel snel mee moeten beginnen.

 

Jos Tijdhof                 Lies ter Haar                      Joop Koopmans

Fractie Burgerforum


Share our website