Nieuws

Kosten leegstand gemeentehuis


 Geacht College,

Sinds 2011 bestaat er een Centrumregeling met Enschede en werken Losser en Enschede samen op het gebied van de dienstverlening.             

Een en ander is vastgelegd in de centrumregeling, het dienstverlenings-handvest en -contracten. Doel hiervan wás en ís te komen tot een besparing van 600.000 euro jaarlijks en daarnaast een efficiëntere bedrijfsvoering en waarborging van de continuïteit.
Het structurele voordeel van 600.000 is op dit moment nog niet gehaald, maar wordt waarschijnlijk volgend jaar wel gehaald. De transitiekosten, zo staat ook in de “midterm review” zijn tot nu toe goedkoper dan verwacht met 580.000 euro (jaarrekening 2013), exclusief de 418.560 euro die Losser anders ook had gehad.

Waar wij als gemeente Losser echter ook mee geconfronteerd worden -en wat in onze ogen onderbelicht is, maar wel doorwerkt in huidige dossiers zoals het Kulturus- is dat door de leegstand ook structurele kosten zijn ontstaan, zoals door het college ook steeds wordt gesteld en waardoor invulling in het gemeentehuis en extra inkomsten (die al zijn ingeboekt) ook noodzakelijk worden geacht. 
Ons is echter niet duidelijk hoe hoog die extra kosten zijn, waaruit die precies bestaan, hoe die opgebouwd zijn en door wie vastgesteld.
Wij begrijpen dat met minder ambtenaren (55 zijn over gegaan naar Enschede) en gelijkblijvende overheadkosten/huisvestingskosten de doorberekening op de smallere organisatie hoger wordt, maar hoeveel is dit dan precies en hoe wordt dit berekend?


De zorgen dat de overblijvende organisatie kwetsbaarder zou worden, werden in het voortraject overigens ook al door de OR geuit.
Verder ziet Burgerforum deze structurele kosten als gevolg van de centrumregeling met Enschede en zou dit nadeel in onze ogen met het voordeel verrekend moeten worden. Hoe ziet het college dit?

In afwachting van uw antwoord tekenen wij met vriendelijke groeten,
Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum
Share our website