Nieuws

Insteek Kulturhus Losser


Commissie vergadering van 20-11-2015 / Agenda punt: derde onderzoek Kulturhus Losser
Voorzitter, alle technische vragen zijn reeds beantwoord. Nu is de beurt aan het college om met een voorstel te komen, dat we in de eerst volgende commissie vergadering van B&S zullen bespreken.
Ik heb dan verder nu ook geen technische vragen, wel willen we als Burgerforum alvast een doorkijk geven hoe we de toekomst zien t.a.v. de invulling van het gemeentehuis.
Ook hopen we hiermee te bewerkstelligen dat er een debat gaat ontstaan in de volgende commissie vergadering. In dit debat willen we ons niet focussen op wat er nu ligt, maar meer aansturen op een korte en lange(re) termijn visie t.a.v. de invulling van het gemeentehuis, om het aangetoonde exploitatietekort te verminderen.

Ook spreken wij als Burgerforum duidelijk een no-go uit tegen de plannen voor het Kulturhus Losser en wel vanwege de forse financiële overschrijding van de bouwkosten.
We zijn ons als Burgerforum er van bewust dat er wat gebeuren moet, zoals ook het derde onderzoek heeft aangetoond. Wij willen graag aansluiten bij de “aanbevelingen” en wat er staat in het hoofdstuk “invulling van het vervolg proces” uit het rapport.

Wel wil ik de andere partijen er nog even aan herinneren dat we afgesproken hebben, dat wat we in Losser aan voorzieningen hebben, ook proberen te behouden. Het doorzetten van de huidige plannen betekent dat Losser ook de zaal in de muziekschool moet missen.
Toneelvereniging De Rommelpot, Theaterschool Luna, Dansschool Kolmschot, Streetdance, Breakdance, Big Band Losser, Accordeonorkest, Balletschool Dinie Klein Goldewijk, Yoga- en mantra zingen, Quiong, zangkoor Polyphonic, Steps, fysiogym, de Bosnische jeugddansgroep, maar ook incidentele huurders zoals de Muziekverenigingen met concerten/uitvoeringen, Culturele Basisvorming met jeugdvoorstellingen voor het onderwijs, Open Dag In Balans, Jeugdorkesten, Musicals en voorstellingen van de basisscholen, Cultuurprijs, Verkeersquiz voor lagere school leerlingen, alle concerten, voorspeelmiddagen en uitvoeringen van de muziekschool zelf en de Openbare C en D/examens en Orkestklas….. alles zal zijn thuishonk verliezen.  En ook geen plaats vinden binnen de nu voorliggende constructie, omdat de ruimtes, grote zaal met podium en dansvloer met bijhorende spiegelwand, niet in de business case zijn verwerkt. Waar gaan we deze mensen onder brengen?

Onze insteek is:
Verbreed het concept van het Kulturhus zodanig dat de locatie zich ontwikkelt tot een concentratiepunt voor organisaties actief op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, waarbij het gaat om zorg, welzijn, jeugd, wonen, cultuur en dan zo breed mogelijk.
Maak op basis van het herijkte concept een nieuwe indeling voor het Kulturhus, gericht op het zo optimaal mogelijk benutten van de synergie tussen de huurders.
Pas de naamgeving van het Kulturhus zodanig aan, dat deze aansluit op de bredere propositie en bij geïnteresseerde huurders de gewenste associatie oproept. Vertaal het aangepaste concept in een scherpe propositie gericht op het aantrekken van organisaties die hierbinnen passen en gebruik deze propositie voor een actieve (markt)benadering van potentiële geïnteresseerden.

Een ander voorstel van onze zijde is muziekschool c.q. muziek onderwijs pas te verplaatsen als er een oplossing is gevonden voor een “grote zaal”. De mogelijkheden hiervoor graag integraal te onderzoeken in het licht van multifunctionele hal, leegstand scholen en andere gebouwen. Wellicht een optie e.e.a. te koppelen met de centrumplan ontwikkelingen.

Richt een professionele beheerorganisatie in, die naast het beheer en onderhoud van de locatie aan de slag gaat met het aantrekken van nieuwe huurders. Plaats de exploitatie van het Kulturhus op afstand van de gemeente door deze onder te brengen in een aparte rechtspersoon om de invloed van de risico’s in de exploitatie op de jaarlijkse gemeentelijke begroting te beperken.
Een andere aanbeveling die we het college vast mee willen geven is, richt de hal van het gemeente zodanig in dat alle publieke functies van de te landen organisatie hun loket functie er kwijt kunnen.
Wij gooien het er maar even in, een open huis …..“LOS HOES”, waarin iedereen binnen handbereik is en elkaar kan versterken.

Tot slot willen we de hoop uitspreken dat de tunnelvisie geheten Kulturhus wordt losgelaten en we de oplossing in een breder perspectief gaan zien, om uiteindelijk tot een verantwoorde oplossing te komen die ook op draagvlak bij de inwoners van de Gemeente Losser kan rekenen.

Voorzitter tot zover.
Burgerforum Losser


Henk Filipsen
Share our website