Nieuws

HONDENPOEP EN BELASTING


Startnotitie hondenbeleid (Jos Tijdhof)
Burgerforum wil pleiten voor afbouw hondenbelasting in bijv. 4 jaar tot het bedrag dat structureel nodig is voor onderhoud maatregelen tegen overlast en het eerste jaar de inkomsten uit hondenbelasting te gebruiken voor investeringen en maatregelen om hondenpoep tegen te gaan  en de hondenbelasting daarna af te bouwen en tevens het bedrag van de afbouw in de begroting te verwerken. Mocht de overlast niet afnemen dan kan bij een tussentijdse evaluatie afgesproken worden om de belasting alsnog in stand te houden. Wellicht dat hondenbezitters elkaar dan hier ook strakker op aanspreken

 
Share our website