Nieuws

Hondenbeleid gemeente Losser


PERSBERICHT Gemeente Losser


 
Losser, 10 maart 2016
 
Overlast tegengaan
Hondenbeleid in Losser
Het wel of niet behouden van de hondenbelasting en de ergernissen rondom hondenpoep; beide thema’s leven sterk in de gemeente Losser en op landelijk niveau. Inwoners van de gemeente Losser hebben vragen en klachten over het hondenbeleid. Er is behoefte aan duidelijkheid op welke wijze de gemeente Losser omgaat met hondenbelasting en overlast veroorzaakt door honden. Dat is de reden voor een startnotitie Hondenbeleid die vandaag in het college is vastgesteld.
 
Tijdens de behandeling van de programmabegroting op 10 november 2015 zijn een tweetal moties
ingediend. De raad heeft het college verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de
overlast van hondenpoep te beperken en tevens iets terug te doen voor de honden en hun baasjes.
Wethouder Wildschut: “Je merkt dat het onderwerp leeft in Losser, aan de ene kant de hondeneigenaren die belasting betalen en aan de andere kant inwoners van Losser die last hebben onder andere van de hondenpoep. Op dit moment hebben wij geen voorzieningen voor honden, in de zin van hondenuitlaatveldjes of hondenpoepbakken. Het voorstel wat vandaag in het college ligt geeft mogelijkheden om daar wat aan te doen. Daar moet echter nog wel een plan voor komen, waarbij we de inbreng van de inwoners van Losser nodig hebben om in kaart te krijgen waar de meeste overlast is. Op die manier willen we samen een goed plan ontwikkelen zodat er minder klachten zijn en dus minder overlast is.”
 
De startnotitie
In de startnotitie wordt dieper ingegaan op het onderwerp en op de moties van de raad. Doel van deze startnotitie is om een discussie aan te gaan en te kiezen voor een beleidsrichting op hoofdlijnen. Op basis van dat besluit wordt een beleidsnotitie opgesteld waarin het gekozen scenario verder wordt uitgewerkt.
 
 
Share our website