Nieuws

Hoe denkt de burger over de samenwerking met Enschede? Inloopavonden op 6 december in De Lutte en 20 december in Losser!


BURGERFORUM WIL GRAAG MENING VAN DE BURGER WETEN OVER SAMENWERKING MET ENSCHEDE

Burgerforum wil graag weten hoe de burgers van de gemeente Losser denken over de samenwerking met Enschede, maar ook met Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal.

 

Daarvoor organiseert ze een tweetal inloopavonden in Losser en De Lutte.

In De Lutte zal dat zijn bij �De Vereeniging� aan de Dorpstraat 7 op maandag 6 december.

In Losser zal dat zijn bij café Heijdemann aan de Smalmaatstraat 55 op maandag 20 december.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur.

 

De stellingen:

-      Hoe denkt u over samenwerking met de gemeente Enschede en in welke vorm zou dat in uw ogen moeten plaatsvinden.

-      Hoe denkt u over de samenwerking met de plattelandsgemeenten Dinkelland en Tubbergen.

-      Wat voor mogelijkheden ziet u in samenwerking met Oldenzaal

-      Losser moet zelfstandig blijven.

 

Heeft u nog andere suggesties, idee�n wat samenwerking betreft, dan is er uiteraard de gelegenheid dit ook naar voren te brengen.

 

De avond begint met een inleiding waarin uitgelegd wordt wat er tot dusverre is gebeurd op het gebied van samenwerking en hoe die samenwerking er uit zal zien (voor zover Burgerforum dat weet uiteraard). Daarna zullen de stellingen worden ingebracht en kan iedereen daar op reageren.

 

In november en begin volgend jaar komt de samenwerking met Enschede opnieuw in commissie en raad aan de orde. Omdat het hier om een onderwerp en besluitvorming gaat die voor de toekomst van de gemeente Losser van groot belang is, willen wij graag peilen hoe onze inwoners hier over denken.

 

 

 


Share our website