Nieuws

fractieverslag 2011


Mededelingen en terugblik door de Fractievoorzitter

Fractie verslag 2011 – Lies ter Haar

'Al weer een jaar voorbij. Het 5e log- en persboek willen we u graag als fractie aanbieden. Voor dit jaar hebben we er uit kostenoogpunt voor gekozen niet iedereen een papieren exemplaar te overhandigen, maar digitaal te versturen.

Toch willen we zoveel mogelijk mensen die daar om gevraagd hebben of leden die we niet zo vaak zien een exemplaar overhandigen, zodat ze op de hoogte blijven wat we dit jaar zoal gedaan hebben. Het logboek, maar vooral ook de krantenartikelen geven daar een goed beeld van.

Na het onrustige vorige jaar, was het dit jaar voor Burgerforum zelf weer een rustig en opbouwend jaar. De vergaderingen verliepen in goede sfeer en harmonie en dat geldt ook voor het fractie-overleg. Wel zou ik graag zien dat we een wat bredere steunfractie kregen die ook bij het fractie-overleg haar stem laat horen. Nu zit daar vaak alleen de fractie. Op zich geen probleem, maar de verkiezingen gaan er zo langzamerhand weer aankomen en met het oog daarop zou het goed zijn dat het groepje weer wat breder wordt, zodat er ook goed ingewerkt kan worden voor de nieuwe raadsperiode. Maar ik besef ook dat iedereen zijn eigen –vaak drukke- werkzaamheden heeft.

Druk is ook de fractie dit jaar weer geweest. En we mogen gerust stellen dat we toch op een aantal fronten best veel hebben bereikt. Uiteraard kan dat niet alleen op het conto van Burgerforum bijgeschreven worden, maar we hebben er wel degelijk onze stem op gedrukt.

Ik noem enkele:

· De familie Poorthuis mag eindelijk (na 12/14 jaar) inbreiden, dat wil zeggen nog een extra huis bouwen op haar kavel. Herhaaldelijk hebben we dit aangekaart en met moties proberen een opening te vinden, zodat het niet van tafel ging. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn en we zijn daar best trots op.

· De Ponderosa: Ook hier zijn we aan de bel blijven trekken en uiteindelijk na lobbyen toch bereikt dat het 6 weken eerder behandeld is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Op 20 december is het als hamerstuk door de raad gegaan. Het plan ligt nu ter inzage en we hopen dat er geen bezwaren op worden ingediend en de familie ten Brink eindelijk van start kan gaan met de forellenvijver.

· En….. eindelijk krijgen we ook belijning met fietssuggestiestroken op de Lutterstraat. Natuurlijk hadden we liever een vrijliggende fietspad gezien, maar doordat er strepen op de weg komen, wordt het in ieder geval zowel voor de automobilist als voor de fietser toch wat veiliger. Maar dat wil niet zeggen dat we het vrijliggend fietspad loslaten. In het kader van de landinrichting zullen we hier op terug komen.

· Ook lijkt er wat schot te komen in de plannen van de Kunne in het Lutterzand. Mooi in het landschap passende chalets in een natuurlijk aangelegd park. We hopen dat ook hier binnenkort echt een doorbraak komt.

· En dan natuurlijk eindelijk het besluit om Top-Craft te ontmantelen. Al moeten we er wel heel alert op blijven hoe het nu uiteindelijk uitgewerkt gaat worden. Onze motie waarin we vroegen om een helder communicatieplan en een tijdpad met beslismomenten is in ieder geval door het college overgenomen. Maar…. we zijn er nog niet en pas gerust als we weten dat de huidige werknemers goed terecht zullen komen.

· Wat Domijn en het huisvestingsbeleid betreft mogen we gerust zeggen dat het dank zij Burgerforum is dat er nu eindelijk aandacht is voor de instroom van buitenaf en de problemen die dit allemaal met zich mee brengt. Binnenkort is er een bijeenkomst met Domijn en zal deze met cijfers komen en uitleg over het lotingsysteem. Maar er blijft wat dit betreft nog veel werk aan de winkel.

· Sportclub Overdinkel (ter vergadering nog ingebracht door dhr. Haamberg). Dankzij een motie van Burgerforum en de VVD heeft Sportclub Overdinkel haar verbouwing toch nog kunnen realiseren (achterstallig onderhoud).

Maar er zijn ook zaken waar we weinig beweging in krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de samenwerking met Enschede. Dit gaat gestaag verder zonder dat we enig zicht hebben of het wel brengt wat het college ons zo mooi heeft voorgespiegeld.

Morgen hebben we hier met het college weer een extra vergadering over. En alhoewel men nu al verkondigt dat de aangekondigde bezuinigingen zullen worden gehaald, hebben we nog geen cijfers gezien.

Keer op keer hebben we gevraagd hoe het nu zit met de incidentele kosten die Losser aan Enschede moet betalen i.v.m. de overgang van het personeel en daarop werd onlangs heel voorzichtig door de gemeentesecretaris (in een overleg tussen fractievoorzitters en Management Team) naar voren gebracht dat dit toch wel wat meer zal worden dan in eerste instantie verwacht. We zijn benieuwd!

Overigens blijven we van mening dat dit college en de coalitie, maar ook SDGL en PvdA wel heel erg gecharmeerd zijn van de samenwerking met Enschede. Wij hadden de samenwerking graag veel breder gezien en daarbij ook Dinkelland en Oldenzaal betrokken, maar dat lijkt inmiddels een gepasseerd station. Wij denken dat dit ook een reden is geweest om ons niet mee te nemen in de huidige coalitie.

Nog niet duidelijk is of het Kulturhus Losser in het gemeentehuis door gaat en hoe dit precies gestalte zal gaan krijgen. Stichting Cluster, bibliotheek en muziekschool hebben de bereidheid om een fusie aan te gaan, maar ook hier valt of staat alles met de financiële haalbaarheid.

Dit was maar een greep uit de onderwerpen waar we als fractie in 2011 zijn bezig geweest. In het logboek zijn alle onderwerpen te vinden.

Daarnaast hebben we ook met een voorstelling in het openlucht theater onze kunsten als toneelspelers kunnen laten zien tijdens de nostalgische raad ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van Losser. Het was weer eens wat anders al hoorden wij ook meerdere keren dat wij als raadsleden het toneelspel toch al wel aardig onder de knie moesten hebben.

De sollicitatieprocedure van onze nieuwe burgemeester heeft mij persoonlijk de nodige tijd gekost. Veel voorbereidingsgesprekken, sollicitatietraining, sollicitatiegesprekken, tweede ronde met uiteindelijke selectie…… kortom….. intensief maar ook boeiend en ik hoop dat de keuze voor Michael Sijbom uiteindelijk ook een juiste keuze blijkt te zijn geweest. Het is in ieder geval wel een burgemeester die zich overal laat zien, in die zin heeft hij een goede start gemaakt.

Tot slot wil ik ook dit jaar niet nalaten mijn fractiegenoten Jos Tijdhof, Hans Volmbroek en Bennie Haamberg, maar ook commissielid Petra Mensink van harte te bedanken voor hun inzet. En namens de fractie bedanken we natuurlijk ook het bestuur, het ledensupport en iedereen die van dichtblij of op afstand, op welke manier dan ook ons helpt bij ons werk voor Burgerforum. Dank … dank…Zonder jullie steun zouden wij ook niet goed kunnen functioneren.”
 
 

Share our website