Nieuws

Financieel plaatje Top Craft/ gr WOT te positief


 

 

                                                                                     

Aan het Dagelijks Bestuur GR WOT
p.a. Willem Vleertmanstraat 3

7575 EC   Oldenzaal

 

Losser, 19 augustus 2008

 

Betreft:  Jaarrekening 2007 GR WOT / Top Craft

 

 

Geachte Bestuursleden,

 

Na bestudering van de jaarrekening en in reactie op persartikelen dat de aandeelhouders de jaarrekening hebben goedgekeurd en verheugd zijn te kunnen constateren dat positieve ontwikkelingen gaande zijn en de gemeentelijke bijdrage is gedaald met 0,9 miljoen euro, willen wij u wijzen op de feiten.


Het bedrijfsresultaat 2006 was ruim 1,9 miljoen verlies. De gemeenten moeten over 2007 inderdaad minder bijdragen, maar dat komt doordat een deel van de verkoop Ravenhorsterweg (€ 768.000,-) gebruikt is om het bedrijfsresultaat op te krikken.

Het werkelijke financiële plaatje is als volgt:

Netto verlies 2007                                 755.000,-

Reservering belasting                                        345.000,-

en dat is de                                        € 1.100,000,- waar men bij de aanbieding van de jaarrekening over sprak

Daarbij de disagio                                   340.000,-

en je zit op de                                    € 1.440.000.- verlies

                                                           ----------------

Daarin zit echter ook             !               768.000,- verkoop Ravenhorsterweg; 

Haal dat er uit en je komt op                        € 2.208.000,-- verlies

                                                           ==========

Waarom de gemeenten niet bijdragen in de disagio is voor ons overigens onduidelijk. Wellicht is dat destijds meegenomen in de transactie??

 

Wij willen hiermee benadrukken dat het totale financiële plaatje Top Craft /

gr WOT (wederom) te positief wordt gebracht.

 

Hoogachtend,

 

Fractie Burgerforum,

Jos Tijdhof, fractievoorzitter


Share our website