Nieuws

Exit IBO - de vlag gaat uit!


Raad 10 februari 2015 – IBO  (Intergemeentelijke Bedrijfsorganisatie) Lies ter Haar
Samenvoeging bedrijfsvoering Enschede/Losser, Almelo en Borne

‘t Kan verkeren…. Zei Bredero.
Burgerforum zet zich al jaren af tegen de plannen om vanuit de Centrumregeling met Enschede over te gaan in een gezamenlijke bedrijfsvoering Enschede/Losser, Almelo en Borne.
Niet alleen vanwege de financiële risico’s van een gemeenschappelijke regeling, niet alleen vanwege de stemverhouding, waarbij Losser bij de grote broers zou ondersneeuwen, maar vooral omdat we deze grootschalige samenwerking met stedelijke partners niet zien zitten. We zeiden het keer op keer….we voelen meer voor samenwerking met onze kleinere en plattelandsburen.
We vroegen ons ook af waarom de andere gemeenten zich dan niet aansloten bij dit IBO als het toch zo geweldig was. Nu… het kan verkeren…. Burgemeester den Oudsten is weg en IBO is ter ziele.

Het is nogal omslachtig omschreven in de raadsinfo, maar zonder de O van organisatie, geen gemeenschappelijke regeling en geen IBO.
Zo lossen sommige problemen zich vanzelf op.

Er wordt nu breder gekeken naar samenwerking met de 14 Twentse gemeenten. De basis hiervoor is het onlangs gepresenteerde rapport met de mooie naam “Samenwerken doen we zelf” ook wel het rapport “Robben” genoemd. De commissie Robben stelt voor om op onderwerpen samen te werken en vooral veel autonomie te geven aan de veertien gemeenteraden.
Hoe dit in de toekomst gestalte krijgt is nog de vraag, zoals het ook nog de vraag is of dit automatisch zal leiden tot het zogeheten Twentebedrijf. Afhankelijk van de uitwerking zullen we als Burgerforum dan opnieuw ons standpunt bepalen. Wij willen wat dit betreft wél nadrukkelijk de vinger aan de pols houden en in dit proces meegenomen worden en niet zoals de centrumregeling en het IBO verhaal geconfronteerd worden met een no-return concept. Die harde toezegging willen we wel van het college.

Exit IBO, bij ons gaat de vlag vanavond uit!
Share our website