Nieuws

Dit vroegen we in d commissie


Raadsinformatie Aanbesteding trapliften (Henk Filipsen)
 1. Hoe gaat het met de garantie en of reparatie op het moment dat een bestaande aanbieder van de bestaande trapliften buiten de boot valt?
Antwoord: De bestaande armoede blijft hier verantwoordelijk voor.
 1. Maakt een Europese aanbesteding het niet onnodig duur, gezien het uitgebreide proces?
Antwoord: Is verplicht gezien het bedrag om tot Europese aanbesteding over te gaan. Per saldo maakt het dit niet duurder.
 1. Worden er prijsafspraken gemaakt als het om gebruikte trapliften gaat uit de terugkoopregeling?
Antwoord: Terugkoop gaat naar duur/leeftijd en daar de afschrijving over die jaren af, dus gestaffeld.
 
Raadsinformatie rapport uitkomsten cliënt ervaringsonderzoek WMO 2015 (Henry Elsjan)
 1. Waarop is gebaseerd dat er volstaan kon worden met een steekproef?
Antwoord: Een steekproef is een veel gebruikte onderzoekssystematiek die met 35% respons betrouwbaar is. Losser zat over de 40%, dus mag de uitkomst als betrouwbaar gezien worden.
 1. Is de Participatieraad nog om advies gevraagd?
Antwoord: Bij dit onderzoek niet, want het is een landelijk geëist onderzoek.
 1. De 7,7% die kwaliteit van beter leven niet ervaart, wat is hiervan het beeld dat er verbeterd moet worden?
Antwoord: Dit wordt nog besproken. Zal heel verschillend zijn en uiteraard wordt dit meegenomen, maar zal heel lastig zijn om in álle wensen te voorzien.
 1. De 10% respondenten waarbij de hulpvraag niet aansluit, gaat het hierom de huishoudelijke hulp?
Antwoord: Niet perse. Heeft ook te maken met de manier waarop we de keukengesprekken voeren. We zijn ook aan het kijken naar een betere onderzoeksmethode om zaken helder te kijken en wel het onderzoek “de menselijke maat”.
 1. Kunnen we de vragenlijst ook krijgen?
Antwoord: Is toegezegd.
 
 
Raadsinformatie Ontwikkeling Twente bedrijf (Henk Filipsen)
 1. Ik lees geen GR Twentebedrijf? Hoe verhoudt zich dat met wat we eerder hebben besloten?
 2. “Het bestuur neemt op 28 oktober a.s. een besluit over het vervolg van het Twentebedrijf.” Als ik dit lees met heb ik maar een vraag aan de wethouder: Hoe reëel is het dat het Twente- bedrijf niet levensvatbaar is?
 3. Wat is er nog over van het financiële budget wat destijds door de raad aan het college ter beschikking is gesteld t.a.v. he Twente bedrijf?
 4. Wat is de rol van de raad nog in deze? Worden we alleen meegenomen in de ontwikkeling of worden betrokken bij nieuwe besluitvormen als de GR wordt afgeschaft?
Geantwoord is dat op 28 oktober een vergadering is van het bestuur van het Twentebedrijf. Dit onderwerp moet ook nog in het college worden besproken, dus is op dit moment nog weinig over te zeggen.  Na de 28ste zal de raad breed bijgepraat worden.
Henk Filipsen heeft daarop aangegeven gezien de impact van de mogelijke gevolgen van dit verhaal, de raadsinfo wel heel summier te vinden en had toch graag wat meer informatie gehad, vooral omdat er  het op lijkt dat het einde Gemeenschappelijke Regeling Twentebedrijf is.
 
Share our website