commissievergadering 27 november 2018

  • Home
  • Nieuws
  • commissievergadering 27 november 2018
De aanvullende bijdrage revitalisering TCC (Henry Elsjan)
 
BF betreurt het dat er pas tijdens de sloopwerkzaamheden gebreken zijn ontdekt die ervoor zorgen dat er extra stagnatiekosten zijn ontstaan die nu moeten worden gedekt door een extra bijdrage.
Dat de post onvoorzien hiervoor voor een groot deel is opgebruikt en dat er maar een klein restbedrag van 30.000 euro overblijft vinden we een vreemde gang van zaken.
Een vraag aan het college: weet de wethouder nu al wat meer over de BTW kwestie?
Is er al contact geweest met de belastingdienst?
 
 
Raadsvoorstel centraal tellen
 
Een vraag aan het college is : er wordt in het raadsvoorstel niet meer gesproken over de extra kosten die aan deze manier van centraal tellen verbonden zijn.  Hoe groot zijn deze kosten? Komt er een eventuele bijdrage van het rijk. Graag uitleg hierover Een 2e vraag: gaat de gemeente Enschede akkoord met het centraal tellen van de stemmen. Ik kon nog geen goedkeuring vinden.
BF heeft problemen met dit voorstel, want waarom zou dit niet gewoon in Losser kunnen blijven in plaats van het centraal tellen in Enschede.
Daarom een bespreekstuk
 
 
Sociaal domein
Vraag: in de nota geeft u aan dat u dankzij de monitor die in 2016 is ingevoerd kansen ziet liggen om de zorgkosten te beteugelen en meer inzet op preventie , vroeg signalering en het creëren van algemene voorzieningen.
Ik ben zeer benieuwd of u inmiddels erin bent geslaagd om daadwerkelijk zorgkosten te besparen d.m.v. deze aanpak. Is dat uit te drukken in een bepaald bedrag?  U geeft zelf aan dat er na zo'n pilotperiode gekeken wordt naar een financieel en een maatschappelijk rendement.
Vragen betreffende speerpunten:
Speerpunt 1: kun je b.v. Het verschil al zien bij huisartsen dat er minder zware maatwerkvoorzieningen worden aangeboden tussen 2016 en 2018 sinds de consulent jeugd betrokken is bij de afstemming en communicatie tussen huisartsen en gemeente?
Speerpunt 9 indicatieve ondersteuning maatschappelijke deelname:
De verwachting van uw kant is dat er een vermindering zal zijn van de inzet van dure maatwerktrajecten, maar Ik constateer een grote stijging van 180 naar 286 personen.
Graag een uitleg hierover
Speerpunt 10: wat gebeurt er met de zorgaanbieders waar geconstateerd wordt dat er aan de achterkant, dus bij het aanbieden van de gedeclareerde zorg is gefraudeerd. Komen die op een zwarte lijst. Krijgen we het geld terug. Graag uitleg.
Speerpunt 11: loonkostensubsidie. Ik ben benieuwd waarom die subsidie lager wordt als de werknemer optimaler functioneert.  Ik zou denken dat dat los van elkaar staat.
 
Als ik alle speerpunten zo heb bekeken zie ik vaak staan minder zorgkosten, minder zorgkosten, maar in hoeverre is dat helder te bepalen? Is er vergelijkingsmateriaal?
Als laatste wil ik het college vragen om met een overzicht te komen van de diverse evaluaties die er komen n.a.v de diverse speerpunten
Share our website