Nieuws

Commissie uirmte 28.9.2015


 
 
BURGERFORUM comm. Ruimte (Hans Volmbroek)
Partiële herziening Luttikhuisweg 1-3.
Het betreft hier een erf met 2 woningen en diverse schuren. Het gaat hier om een bouw van een aardappelen schuur in het verlengde van een bestaande kapschuur. Hiervoor worden bomen en rododendrons gerooid of verplaatst. Hiervoor komt 3000 meter nieuw bos voor terug. Een zin viel mij op  bij de toelichting hoofdstuk 1.
Bij 1.1  op pag 6 staat bij gewenste bedrijfsopzet:" Duidelijke scheiding van wonen en werken".  Hoe moeten we dit opvatten?  Wordt er bedrijfsmatig een scheiding gemaakt tussen de bedrijfswoning en de 2e woning is dan bedrijfswoning meer? Of blijven het 2 bedrijfswoningen?

Agp. 5. Zonnepanelen op het gemeentehuis.
Het college vraagt in dit voorstel een bedrag van € 100.000.- voor aanschaf van zonnepanelen. Via Twence heeft men meegedongen naar een landelijke subsidie op de aanleg van de zonnepanelen. Dit heeft geleid tot een subsidie van € 83.850.-, die via de Stimulering Duurzame Energieproducten en dit bedrag wordt op de rekening van de gemeente overgemaakt.
Via de website van de gemeente, het energieloket" Doe Groen" kunnen de inwoners informatie krijgen op aanleg van zonnepanelen.
Uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat  bewoners ca € 200.- kunnen bezuinigen door gezamenlijk te investeren in energieopwekking.
Voorzitter  1 vraag: " was er geen mogelijkheid geweest voor de inwoners van Losser om mee te liften op een gezamenlijke aanvraag die voor nog meer subsidie had gezorgd"?


Ag.p. 6. Concept Strategisch Beleidsplan Twence 2016-2019.
In 2008 heeft de regio via de Agenda van Twente 80 miljoen gereserveerd. Wat is er voor de gemeente Losser tot nu toe uitgesprongen en wat kan de burger er de komende 2 1/2 jaar nog van verwachten?
Losser krijgt wel zijn deel van de jaarlijkse dividend uitkering. Ca € 122.500,- Twence zet afval en biomassa in voor het opwekken van energie. Heet water voor industrie en verwarming van woningen. Tot nu gaat dit goed. Elke gemeente, maar ook de landelijke overheid, is er mee bezig de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 20 tot 30% van de huidige afvalstromen. Wat als de afvalstroom op droogt of i.v.m. de lage verwerkingsprijzen van andere afvalverwerkers er niet genoeg afval naar Twence komt om de ovens te laten branden.
Twence heeft wel verplichtingen aan gegaan t.o.v. andere bedrijven.
Of kan men in Den Haag het regelen dat Nederland de afvalverwerker van West Europa wordt? Men probeert het al wel, volgens het ministerie van infrastructuur en Milieu,  met het programma VANG, VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF. Maar hier gaat het meer om het behoudt van grondstoffen dan om verbrandingsinstallaties energie te laten opwekken. Als ik kijk naar de Conversie van het Ontwikkelperspectief en zie dat wat er van de totale geleverde hoeveelheid afval overblijft voor energie opwekking heb ik hier een hard hoofd in. Hoe kijkt het college hier tegenaan.
Op pagina 12 staat:" Twence voorziet in 2014 al voor 50% van de duurzame energie". Om dit te kunnen blijven doen wil men zich tot 2030 verzekeren van genoeg afval.
Een simpele vraag:" Hoe wil Twence dit voor elkaar krijgen"? Men heeft nu al afval uit Engeland en Duitsland nodig om de ovens continu te laten branden.
Tevens wil Twence de omzet jaarlijks met 7% verhogen naar 130 miljoen.
Dat is vanaf 2014 een omzetverhoging met van 6 miljoen per jaar. Is dit niet te hoog gegrepen, nu ook de deelnemende gemeenten steeds meer afval scheiden?
Kan Twence niet beter verder kijken dan 2019, bijv. naar 2025 en zo de afvalstromen zeker stellen. Men geeft zelf ook al aan dat tot 2030 de volle inzetbaarheid van de afvalenergiecentrale nodig is.?

Share our website