Nieuws

commissie ruimte 6 juni 2017


Burgerforum over Raadsinfo woningbouwprogrammering / magazijnlijst (Lies ter Haar)
 
In grote lijnen mee eens, maar we blijven punten hebben waar we vragen over hebben, moeite mee hebben of waar we het niet mee eens zijn.
Een aantal zaken komt via een bestemmingsplanwijziging terug, dus dat zien we dan nog terug.
 
T.a.v. Ravenhorsterweg: Wat ligt er op dit moment? Dit n.a.v. reacties die we kregen dat de volkstuinen aan de Kopshofweg zouden verdwijnen.
 
Wat inbreiding aan de Braakstraat betreft (familie Poorthuis) zou met de familie gesproken worden over de mogelijkheid voor een mantelzorgwoning. Hoe staat het hier mee? En waarom wordt hier zo moeilijk over gedaan, terwijl we wel
a) bij De Tankenberg 2 extra woningen, bovenop de bedrijfswoning toestaan? Terwijl toentertijd bij Berg en Dal dit geweigerd is…
b) bij de Bleek de recreatiewoning (ligt ook vreemd op het perceel) omzetten tot woonhuis
c) ook aan de Nitertweg bij de vml visvijver een woning toestaan op een voor ons onlogische en ongewenste locatie

Is aanvulling op de lijst nog mogelijk, bijvoorbeeld wat inbreiding betreft. Dat zou nog aan de orde kunnen zijn bij Irisstraat hoek Lutterstraat. Daar staat nog een oud huisje leeg, waar men wel 1 of 2 blokken van 2 zou willen bouwen. 
 
En welke gevolgen heeft de slachterij van Luyerink op de plannen?
Share our website