Nieuws

Commissie ruimte 27 september 2016


Commissie Ruimte     26 september 2016             - BURGERFORUM
Zebrapaden
Op 22 maart vroegen wij om te onderzoeken of het mogelijk was zebrapaden aan te leggen op de Bentheimerstraat en in het centrum van Wat het eerste betreft hebben we inmiddels antwoord gehad, maar niet t.a.v. het zebrapad bij de school.
Hoe ver staat het hier mee?
Antwoord wethouder: In overleg met oversteekouders/school komt de oversteek bij locatie Plechelmusstraat – Beatrixstraat – Irenestraat.
 
Aloysiuslocatie
Nog steeds staan zowel de voormalige Plus supermarkt als de Aloysiuslocatie leeg en mogelijke ontwikkelingen op beide locaties zijn met elkaar verbonden.
Antwoord wethouder: Afgesproken was dat beide projectontwikkelaars dit gedurende de zomervakantie nog eens zouden bekijken. Er is echter GEEN plan op tafel gekomen en we zitten dus op een dood spoor. Er wordt nu gekeken naar alternatieven, ook breder, d.w.z. dat hierbij ook andere plekken betrokken worden.
 
Eldorado Glane
Er gaan in Glane geruchten dat er een disco zou komen in het pand van Eldorado. Is daar iets van bekend en zou dat qua bestemming mogen?
Antwoord wethouder: Daar is niets van bekend en op die locatie mag ook geen disco!
 
Share our website