Nieuws

Commissie over Top-Craft


Ontmanteling Top-Craft en toekomst Sociale Werkvoorziening

Concreet hebben we de volgende vragen gesteld:

Waar komt het huidige SW-personeel te werken, waaraan denkt u?

Kunnen de meeste mensen op de huidige werkplek blijven en dan denk ik aan detacheringen van bijv. de timmerlieden in Borne, andere gedetacheerden en de mensen in het groen.

Heeft u al ideeën over invulling van de beschermde werkplekken. Gaat dit gezamenlijk of blijft het in Losser.

Zijn er al contacten geweest met bijv. Enschede hierover en is het de bedoeling dat de hele groep in de toekomst onder Enschede gaat vallen? (Als WIZ naar Enschede gaat)

Wat is de rol van de OR nu en in de toekomst?

Het dienstverband van de directeur loopt 31 december af, hoe gaat het verder? (achteraf gesteld)  Wordt een maandeijks contract.

N.a.v. pag. 3: Als mensen een nieuw dienstverband krijgen, houden ze dan hun salaris / hun rechten?

N.a.v. pag. 5 – Een aparte BV voor Begeleid werken. Het kan en mag toch niet zo zijn dat uw eerste opzet is de CAO-bepalingen van de WSW te omzeilen, simpelweg om goedkoper uit te zijn in plaats van het belang van de werknemer voorop te stellen. Dit staat ook haaks op uw werk- en inkomensgarantie.

En hoe denkt u 1/3 uitstroom te realiseren?


Share our website