Nieuws

Commissie Bestuur en Samenleving 17.2.2016


Jaarverslag van de leerplicht en RMC (Henry Elsjan)
 
Ons inziens een goed samenwerkingsverband van 3 gemeentes.
Het is van belang voor iedere gemeente dat het schoolverzuim en de Vroegtijdige School Verlating wordt teuggedrongen.
Ik heb een aantal vragen naar aanleiding van dit stuk
  • Aangezien de transities sinds 1 januari 2015 voor de jeugdzorg nu een verantwoordelijkheid voor de gemeentes is, is een goede structuur belangrijk. Ik ben dan ook benieuwd hoe de eerste resultaten zijn.
  • De nadruk ligt vooral op het terugdringen van het aantal VSV ’ers.  Hoe wordt dit vormgegeven in de nieuwe transitie?
  • Maakt Losser gebruik van het 1000- jongerenplan. Zo ja wat zijn de resultaten?
  • Het ongeoorloofd schoolverzuim in het MBO is meer dan verdubbeld. Wat is daar de oorzaak van? En aan de andere kant wordt gemeld dat leerplicht minder of soms zelf geen actie onderneemt. Een vreemde actie! Graag uitleg.
  • Positief vind ik het percentage VSVers dat is gedaald
  • Het CJG heeft in de eerste 7 maanden 242 casussen behandeld. Is dat hoog , normaal? Was dat verwacht? Daar ben ik wel benieuwd naar!

Share our website