Nieuws

Commissie Bestuur en Samenleving 16.2.2016


BURGERFORUM  comm B&S 16.2.2016
RkC  - privacy sociaal domein (Lies ter Haar)
De aanbevelingen worden voor het overgrote deel een op een overgenomen, prima dus. Alleen graag nog uitleg waarom het extra menskracht zou vragen aan de pilot van de VNG mee te doen, want daar zien we toch duidelijk meerwaarde in voor onze gemeente.
RkC – sturing begroting  (Lies ter Haar)
Het college spreekt zich in haar reactie inhoudelijk deels wel uit voor de aanbevelingen, maar er staan wel veel kanttekeningen en het is allemaal vaag.
De raad vraagt meer duidelijkheid en inzicht in de begroting om dan ook beter te kunnen sturen. Voorgesteld is om dit verder met raad, in dit geval de financiële werkgroep, te bespreken en dan wat prioritering, diepgang van de informatie, tijdpad, wat kan direct en wat niet en dat soort zaken betreft. Dat is op zich akkoord en we beseffen ook dat het niet van vandaag op morgen kan, maar we willen wel toe naar een begroting waar meer zicht op is en die beter gestuurd kan worden.
Wij hebben als raad de rekenkamer opdracht gegeven voor dit onderzoek en onderstrepen daarom nog eens de aanbevelingen.

note: tekst is niet letterlijk gevolgd.
Share our website