Nieuws

commissie 24.11.2015


 
Leges (Hans Volmbroek
 
Zoals we bij de algemene beschouwingen al zeiden, laat COELO onderzoek zien dat in veel gemeenten de woonlasten voor eenpersoonshuishoudens lager zijn dan meerpersoonshuishoudens. In Losser zijn de kosten voor afval, maar ook rioolheffing gelijk en dat zou voor eenpersoons huishoudens naar beneden bijgesteld kunnen worden. We beseffen ook dat het voor 2016 niet meer lukt, maar komen hier bij de kadernota in het voorjaar met een opdracht voor het college op terug.
ANTWOORD: Het college neemt dit als zodanig mee als vraag van de kant van Burgerforum.
 
Wat de onroerendzaakbelasting betreft klopt volgens ons het overzicht niet. Er zou 1% tussen moeten zitten en 2015 en 2016 staan voor gelijke bedragen vermeld.
ANTWOORD: Dit zal worden nagekeken en er komt schriftelijk bericht.
?

Share our website