Nieuws

Comm ruimte 7 april


Rondvraag commissie 7 april 2015       Burgerforum
Camperplaatsen
Onze gemeente kent een aantal plekken waar campers een plek kunnen vinden. Dit is dan kosteloos en zonder voorzieningen.
Uiteraard kunnen ze ook op een (mini)camping terecht, maar dat kan meestal niet het hele jaar door.
Met het oog op ons speerpunt toerisme en recreatie, vragen we of het niet mogelijk is te onderzoeken of er meer mogelijkheden geboden kunnen worden voor deze doelgroep. Dan denken wij bijvoorbeeld in combinatie met sportplaatsen, zwembad of andere reeds bestaande voorzieningen zodat een win-win situatie kan ontstaan.
Antwoord wethouder: Er is wel naar camperplaatsen gekeken de afgelopen jaren. (GOP's noemen we dat). De vraag is of je dit meer moet faciliteren? Je moet dan wel de voorzieningen daarvoor hebben en dat kost geld. Op dit moment zijn we nog niet tot meer plekken gekomen. Men blijft wel kijken. Jos Tijdhof wijst op de mogelijkheden die er zijn en geeft voorbeelden uit Nederland, maar ook Duitsland. Hij stelt voor om met het NKC contact op te nemen. Verder wordt vanuit de commissie ook voorgesteld om de ondernemers hier bij te betrekken.
Pinbox Rabo in Overdinkel
Er komt een pinbox van de Rabobank in Overdinkel. Wat ons betreft is het voor de leefbaarheid een voorwaarde dat mensen kunnen blijven pinnen, maar we vragen ons af waarom dit nu niet meer gekoppeld is aan het Kulturhus zoals eerder door de RABObank toegezegd?


Weth. Hassink geeft aan dat het college ook liever gezien had dat dit in het Kulturhus was gekomen, maar de RABO bank stelt wat veiligheid en toegankelijkheid betreft nu blijkbaar andere eisen en dat bleek in het Kulturhus niet haalbaar.


Aanpak spoedeisende bodemverontreinigingen
De provincie heeft in 2012 een lijst geproduceerd met bodemverontreinigingslocaties, waar (mogelijk) sprake is van risico’s voor de mens. Op die lijst ook locaties in Losser te weten Smitsbreeweg 14-18, Gronausesestraat 181 (vml stomerij) en een opgehoogd perceel aan de Denekamperdijk in Losser (stortplaats op het land).
Hoe is de stand van zaken op dit moment en kan het college ons van de ontwikkelingen op de hoogte houden?
Wethouder Wildschut antwoordt dat dit aan de provincie is, die is hier verantwoordelijk voor, ook voor het communiceren hierover. De meeste in de lijst vermelde zaken moeten in 2015 beheerst of opgelost worden/zijn.
Aan de Gronausestraat (vml stomerij) is de sanering al jaren gaande, maar is er sprake van een hernieuwd plan van aanpak nu.
De locatie Denekamperdijk is op dit moment niet meer gekwalificeerd als spoedgeval. Wel bekend, maar dus niet meer gezien als spoedeisend. Kortom: Het is dus zaak van de provincie. Die heeft uiteraard wel zijn contacten met de gemeente en als er zich iets bijzonders voordoet zullen zal de raad geïnformeerd worden.

 
Share our website