Nieuws

Coalitieakkoord en wethouder


Persbijeenkomst maandag 26 mei 2014
Het proces dat doorlopen is, is zojuist door de formateurs beschreven. Het heeft even geduurd, maar we hebben nu een coalitieakkoord op tafel liggen waar we ons prima in kunnen vinden. Het opstellen hiervan ging in feite vrij soepel, bij het aantrekken van kandidaat wethouders kwamen we door een samenloop van omstandigheden wat meer hobbels tegen, maar ook dat is tot volle tevredenheid opgelost.
Het coalitieakkoord heeft de titel NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING meegekregen. Daarmee doelen we op de samenwerking binnen de nieuwe coalitie, maar ook die met de samenleving. En dan citeer ik uit het akkoord: “De huidige tijd vraagt om een blik naar buiten. Wij willen onze inwoners meer betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke taken. ……Wij willen hier de komende jaren verder inhoud aan geven.”
Het is een coalitie akkoord op hoofdlijnen, maar een aantal zaken zijn wat preciezer uitgewerkt. Er komt een nieuw onderzoek naar het Kulturhus, de tussentijdse evaluatie samenwerking Enschede is al in voorbereiding,  met Domijn komen nieuwe prestatieafspraken (waarbij we ieders eigen rol en verantwoordelijkheid zullen respecteren) en er ligt een taakstelling tot bezuiniging op de totale begroting. De beide andere fractievoorzitters zullen nog een aantal andere aspecten toelichten.
We willen er niet omheen draaien dat ons nog een fikse klus wacht. Er is een fors structureel tekort en de verwachting is dat dit nog hoger wordt. We zullen dus opnieuw moeten bezuinigen. Dat zal geen gemakkelijke opgave zijn, want er is de afgelopen jaren al flink bezuinigd. Maar ook in dit proces willen we de burgers nadrukkelijk betrekken.
Er ligt een akkoord, met vertrouwen in de kracht van de samenleving, met ambitie en met realiteitszin.
Kortom: Op naar een nieuwe samenwerking!
 
 
 
 
 
Wethouder Jan Martin van Rees
Ik wil graag onze wethouder Jan Martin van Rees voorstellen.

Jan Martin van Rees (51 jaar) is getrouwd en heeft drie kinderen. Na zijn HEAO opleiding bestuurskunde en HBO opleiding Management Consultancy was hij onder meer werkzaam als subsidie-adviseur en als zelfstandig ondernemer gespecialiseerd in projectmanagement. De afgelopen jaren is hij wethouder geweest in Haaksbergen en heeft daar met het bestuurdersvak kennis gemaakt. Van Rees was onder andere verantwoordelijk voor personeel en organisatie, financiën, economie, werk en inkomen, bedrijventerreinen en milieu, duurzaamheid en afval.  Hij is tevens voorzitter van de stichting Multifunctionele Accommodatie Boekelo.
 
Portefeuilles BF:
WMO inclusief decentralisatie
Jeugdzorg inclusief decentalisatie
Volksgezondheid
Welzijn, inclusief project Kulturhus Losser
Dienstverlening Enschede
Bedrijfsvoering Enschede -> IBO
Vergunningverlening
 
 
Share our website