Nieuws

BURGERFORUM over de jaarrekening


BF - BURGERFORUM Jaarrekening 2017
 
De jaarrekening 2017 is die van het laatste volledige jaar van de coalitie van BF, CDA en D66.  Veel van de geformuleerde ambities zijn waargemaakt en financieel gezien is de gemeente weer gezond, waarvan het resultaat over 2017 met een positief saldo van € 3.7 miljoen een mooi voorbeeld is. Overigens wel met de kanttekening dat door de verkoop van aandelen van Vitens ruim 2 miljoen in de pot kwam, een éénmalig voordeel dus.
 
De nieuwe coalitie heeft al uitgesproken dat de lokale lasten, behalve de inflatiecorrectie, niet zullen stijgen. Dat is een goede zaak, want als je kijkt naar vergelijkbare gemeenten dan zijn onze woonlasten voor met name de éénpersoonshuishoudens -en die komen er steeds meer- vrij hoog. Zaak om die lokale lasten voor de éénpersoonshuishoudens in de toekomst goed in de gaten te houden.
 
Ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen, en dat zijn er nogal wat, willen we het college wijzen op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek van de gemeenten Borne, Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal en Dinkelland, met een “QuickScan Verbonden Partijen”. Deze aanbevelingen snijden hout en het zou jammer zijn dat we hier niets mee doen. Vooral omdat we als raad al weinig invloed hebben op die gemeenschappelijke regelingen.
 
Met name vragen we ook aandacht voor die van de Stadsbank.
Er is weliswaar een voordeel ontstaan door minder aanvragen voor ondersteuning, maar we hebben onze twijfels of dat komt doordat er ook minder mensen met schulden zijn. In het rekenkamer rapport wordt nl. ook melding gemaakt van het spanningsveld tussen het toenemend aantal mensen met schulden en het teruglopende aantal cliënten van de SON. In het VNG blad van 1 juni is nog te lezen dat er bijna 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden hebben of dreigen te krijgen, maar slechts 200.000 hiervan bekend zijn bij de gemeenten en schuldhulporganisaties. Losser heeft wat preventie betreft al stappen gezet, maar het grote aantal mensen met schulden blijft zorgelijk.
 
Onze gemeente heeft ook het afgelopen jaar weer fors ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dat blijft een uitdaging. BF wil wél een punt maken ten aanzien van het voornemen van dit kabinet om het minimumloon los te laten voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dit -en met ons velen- erg onrechtvaardig. Het college uit Alphen aan den Rijn gaat de minister een brief schrijven waarin er voor gepleit wordt dit voornemen los te laten. BF zou graag zien dat het college van Losser die stap ook neemt. Graag horen wij hoe zij hier in staat.
 
Tot slot: De jaarrekening ziet er goed uit, Losser heeft weer vet op de botten en we laten een mooie erfenis na. Op zich was de opmerking van een journalist n.a.v. de jaarrekening dan ook niet zo gek. Waarom de inwoners niet eenmalig belonen? Na jaren van bezuinigingen misschien tijd om iets terug te doen. Misschien toch dat in het artikel genoemde tientje per huishouden, of een extra bijdrage voor dorpsfeesten of wat dan ook. Het is inderdaad een keuze.
Share our website