Nieuws

Brief aan college inzake Luttermolen


Betreft: Uitspraak rechtbank Almelo inzake Luttermolenveld

Brief Artikel 39 reglement van orde

Geacht College,

Afgelopen dinsdag hebben wij de uitspraak aan de orde gesteld van de rechtbank Almelo waarin de zogenaamde 'Freeriders” in het gelijk zijn gesteld. De voorzitter gaf toen aan dat dit onderwerp buiten de vergadering gehouden zou worden.

Derhalve zien wij ons genoodzaakt onze vragen schriftelijk in te dienen.

Juridisch gezien was te verwachten dat de gemeente in het ongelijk zou worden gesteld. We hebben hier meerdere keren voor gewaarschuwd, maar desondanks vond de gemeente Losser het toch nodig om dit door te zetten, hierin gesteund door de meerderheid van de raad.

In de raad van februari 2010 hebben wij nog gesteld dat de commissie bezwaarschriften het bezwaar van de bezwaarmakers indertijd gegrond verklaard heeft, omdat er een koppeling werd gemaakt met financiële zaken en geen ruimtelijke argumenten werden gebruikt. Wij zetten er toen al grote vraagtekens bij of het afwijzen van het projectbesluit juridisch gezien wel haalbaar was en of het raadsvoorstel juridisch wel getoetst was? Wij stelden toen voor om opnieuw met deze groep 'freeriders” in gesprek te gaan en ook voor deze woningen de woonbestemming in permanent wonen om te zetten, zodat er niet meer sprake is van een 'verknipt” bestemmingsplan. Dit had ook, voor zover wij wisten, de voorkeur van de provincie.

Wij hebben om bovenvermelde redenen ook zowel tegen de bestemmingsplanwijziging als tegen de weigering van het projectbesluit gestemd en vroegen ons toen al of de gemeente hiermee niet de fout in ging.

Hierin hebben we nu helaas gelijk gekregen. Het vonnis is duidelijk. Dus wat gaat u nu doen? Wat zijn uw volgende stappen om te voorkomen dat het Luttermolenveld opnieuw als een molensteen om onze nek komt te hangen?

Graag worden we hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groeten,

Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum


Share our website