Nieuws

Bijdrage Burgerforum over opvang vluchtelingen


 
 
Vluchtelingenproblematiek (Lies ter Haar)
 
Ook ons zijn de signalen vanuit de bevolking niet ontgaan, maar die signalen zijn heel verschillend. Ook wij zien een morele verantwoordelijkheid om echte vluchtelingen te helpen, maar de vraag is dan hoe. Als wij kijken naar de enorme stroom vluchtelingen op weg richting West Europa, dan vragen wij ons af hoe wij die enorme stroom kunnen opvangen. Noodopvang, tijdelijke opvang, opvang van statushouders het wordt al volop gedaan, maar wáár ligt de grens en wat daarna? De uitspraak van Merkel heeft tot gevolg dat vluchtelingen duidelijk een keuze maken richting Duitsland. Maar nu dat land de stroom zo langzamerhand ook niet meer aankan, wordt uitgeweken naar de landen daar rond omheen. Mevrouw Merkel heeft zich duidelijk overspeeld. Kennelijk zien de vluchtelingen hun einddoel niet alleen in de veilige landen, maar spelen ook andere aspecten. Dat is logisch, wij zouden die keuze ook maken. Maar het legt wel extra druk op de landen en de vraag is of de vluchtelingen niet meer verwachten dan wij te bieden hebben. Is er in de toekomst werk genoeg, zijn er woningen genoeg en zo niet… hoe lossen we dat dan op?
 
Het is té gemakkelijk alleen een moreel appèl te doen, zonder de zorgen die er leven bij onze inwoners serieus te nemen. Daarbij is goede communicatie van essentieel belang. Er zal, waar we ook voor kiezen, draagvlak voor moeten zijn. Burgerforum vind in essentie dat vluchtelingen zoveel mogelijk in eigen regio opgevangen moeten worden. Duidelijk is ook dat dit in veel landen al knelt, terwijl andere landen niet thuis geven. Zoals ook in Europa. Want wat nu wél duidelijk is geworden, is dat één Europa een illusie is.
 
Burgerforum is van mening dat niet te impulsief gehandeld moet worden. Losser is wat het opnemen van statushouders betreft een van de weinige gemeenten die de aantallen heeft opgenomen conform afspraak en die wat dat betreft voorop loopt. En dat kan van heel veel gemeenten niet gezegd worden.
 
Wij worden de afgelopen tijd overvoerd met beelden. Dat geeft soms een ongemakkelijk gevoel. Wat is echt en wat is manipulatie. Mijn hart breekt als ik een oude man zie die moeizaam een plastic zak met zich mee zeult in een grote mensenmassa. Maar als ik een jongeman zijn beklag hoor doen over de slechte opvang (in een toch veilig land) en hoor zeggen dat dit in Syrië beter geregeld was, frons ik wél de wenkbrauwen. ……En mijn hart breekt als ik in Syrië dat meisje zie dat in de nek is geschoten en haar verdere leven vanaf de nek verlamd blijft. En dan frons ik ook mijn wenkbrauwen, want onze verontwaardiging is soms selectief. Want dit kan alleen gebeuren omdat de wapenhandel welig tiert. Ook in Europa gaan hier miljarden in om. En veel van onze pensioenfondsen beleggen hier ook nog steeds in. En geen brandhaarden zonder wapens.
 
Wat wil ik hiermee zeggen. Dat het in onze ogen niet allemaal afgedaan kan worden met alleen maar even beslissen om extra mensen op te nemen. Wij willen graag –sámen met onze inwoners- de discussie hierover aangaan. Wat wil en kan Losser en waar is wél of géén draagvlak voor. Ja …..we hébben een morele plicht ten aanzien van échte vluchtelingen en ja….. we hebben óok een morele plicht ten aanzien van onze eigen inwoners.
 
 
 
 
Bang
Jij bent bang.
Ik ben bang.
Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog in jouw land.                                                                                        
 Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het mijne.
Jij bent bang dat de grenzen voor je neus zullen worden gesloten.
Ik ben bang dat er veel mensen met verkeerde bedoelingen hier naar toe komen.
Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa.                                                  
Ik ben bang dat  jij mijn cultuur niet zult begrijpen.
Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je huis kunt.
Ik ben bang dat je nooit meer terug naar huis wilt.
Jij bent bang dat wij je niet willen helpen.
Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen.                                                  
Jij wilt vast niet dat ik bang ben.
Ik wil ook niet dat jij bang bent.
Laten we er dan samen voor zorgen dat onze angsten ongegrond zijn

Share our website