Nieuws

Bijdrage aan commissies 25.8.2015


 
 
Burgerforum Commissies 25 augustus 2015
 
Bestuursrapportage (Lies ter Haar)
 
De bestuursrapportage geeft aan dat het collegebeleid grotendeels op koers ligt. Het college wordt opdracht gegeven voor het tekort van 23.000 euro dekking te vinden.

N.a.v. de bestuursrapportage hebben we een aantal opmerkingen en vragen.
 
Wat de WMO betreft is nog geen helder beeld over de uitgaven op de zorgkosten. Er wordt alles op alles gezet om dit inzicht zo spoedig mogelijk wél te krijgen. Is er enig idee wanneer dat inzicht te verwachten is.
 
Ten aanzien van de opgenomen kaders gaan wij akkoord de taakstelling Noaberschap en de te verwachten kostenverlaging t.g.v. inzet van het servicebedrijf deels met elkaar te integreren.
 
Onder wijkcoaches wordt vermeld dat u verwacht dat we meer op maat en dichter bij de persoon ondersteuning en zorg te organiseren en daardoor een besparing in zorgkosten te realiseren. Is het wel realistisch om dit nu al te constateren, we zijn net op weg.

Van de kortingsbonnenregeling wordt minder dan verwacht gebruik gemaakt. U wilt de doelgroep dan ook verbreden met bijv. mantelzorgers. Hoe moeten we dit zien? Zou dit geld niet ook besteed kunnen worden aan een andere vorm van mantelzorgwaardering, bijvoorbeeld voor jongeren?
 
Gezond in de stad en de zichtbare schakel zegt ons zo niets. Kunt u dit uitleggen?
 
Ten aanzien van de woonvisie willen we ook wijzen op de mogelijkheden die er zijn wat het vaststellen van een huisvestingsverordening betreft. Niet alleen ten aanzien van de toewijzing, maar ook voor een urgentieregeling voor mantelzorgers.
 
 
Eind juni 2015 zou de pilot aangepaste openingstijden publieksbalie worden geëvalueerd. Wat is daar uit gekomen?
 
Wat de toeristenbelasting betreft komen er vragen bij ons binnen, waarom er bij sommige ondernemers jaarlijks gecontroleerd wordt en bij andere niet.
 
Bij lokale heffingen laat de afvalstoffenheffing een voordeel zien van  25.000 euro.
Een gemeente mag in de afvalstoffenheffing de werkelijke kosten in rekening brengen die zij maakt voor het verzamelen, ophalen en verwerken van het afval. Wij betalen aan Twence een opslag op de kosten om die superdividend te realiseren. Deze kosten zijn in Losser mede basis voor het bepalen van de afvalstoffenheffing. Onze vraag is of dit wel wettelijk is toegestaan aangezien wij als gemeenten de superdividend gebruiken voor het stimuleren van Innovatie in de regio en niet ten behoeve van het afval?
 
 

Dit zei ik dinsdag over de afvalstoffenheffing:

Bij lokale heffingen laat de afvalstoffenheffing een voordeel zien van 25.000 euro.
Een gemeente mag in de afvalstoffenheffing de werkelijke kosten in rekening brengen die zij maakt voor het verzamelen, ophalen en verwerken van het afval. Wij betalen aan Twence een opslag op de kosten om die superdividend te realiseren. Deze kosten zijn in Losser mede basis voor het bepalen van de afvalstoffenheffing. Onze vraag is of dit wel w...ettelijk is toegestaan aangezien wij als gemeenten de superdividend gebruiken voor het stimuleren van Innovatie in de regio en niet ten behoeve van het afval?

antwoord wethouder Wildschut: We betalen geen opslag voor het superdividend. Toen de afspraken zijn gemaakt was de prijs marktconform. Ondertussen is de prijs gedaald. En het contract loopt tot 2017. Dan kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden.

 
Commisie Ruimte
Luttermolenveld (Hans Volmbroek)
De partiële herziening van het bestemmingsplan Luttermolenveld, betreft de herbestemming van 16 recreatie woningen en of kavels. Gaarne duidelijkheid hierover omdat in de stukken verschillende cijfers worden gehanteerd. Het ene keer 15 woningen, de andere keer 16 kavels en omgekeerd? VZ, onze fractie zou graag zien, uit de stukken blijkt dat het moeilijk is, om de 5  bezwaarmakers die na dit voorstel overblijven, coulance te verlenen en ook deze kavels te legaliseren.
 
Actuele informatie van wethouder Wildschut t.a.v. Gronausestraat

T.a.v. de Gronausestraat is gekozen voor beginspraak, dus vroegtijdig betrekken van de inwoners bij deze reconstructie. Zodat input gegeven kan worden door inwoners. Er is heel veel input binnen gekomen. Met die input wordt een eerste schets gemaakt, zowel verkeerstechnisch als qua uitwerking (in tijd). Uiteraard gaan we de ondernemers die het betreft informeren. Dit mede n.a.v. het stuk in de Tubantia over de eigenaar van het tankstation dat zich zorgen maakt over de bereikbaarheid. Het zal hinder geven, daar valt niet aan te ontkomen, maar we proberen hierin mee te denken.

Share our website