Nieuws

betoog integriteitsonderzoek Jos Tijdhof


BETOOG

 

 

Voorzitter, raadsleden en aanwezigen.

 

Ik had graag het gehele onderzoek in openbaar willen behandelen, maar het presidium was hier niet voor. Burgerforum was een warm voorstander van openbare behandeling met hoor en wederhoor.

Ook heeft de fractie de gespreksverslagen van betrokkenen opgevraagd hier werd negatief op gereageerd door betrokkenen.

Jammer dit had toch nog meer transparantie gegeven in het onderzoek van BING.

 

Beste mensen, achteraf gezien heb ik spijt dat ik deze kwestie informeel heb aangekaart, vragen naar een koop van een stuk groenstrook/bosgrond. Ik had het anders moeten aanpakken.

Ik ben niet genoeg bewust geweest dat men dit zo zou oppakken. Maar ook het raadslid en burger Jos Tijdhof is een gewoon mens die ook zijn fouten maakt.

Maar ik durf te zweren dat het nooit mijn intentie is geweest om de zaak te belazeren.

Mijn levenlang heb ik ook altijd het motto gehad, ik zal altijd eerlijk zijn en recht door de pannenkoek gaan. Mijn ouders zeiden altijd al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Ik vind jammer dat  mijn partij  Burgerforum en mijn familie Tijdhof ook door deze zaak beschadigd worden.

 

Nu wil ik graag enkele zaken uit deze kwestie naar voren brengen.

Ik wilde in een informeel gesprek graag duidelijk hebben, wat de zakelijke mogelijkheden en onmogelijkheden waren, om een stuk groenstrook aan te kopen.

Hier word telkens gesuggereerd dat het om 300 meter gaat maar dat is niet juist weergeven.

Ook een aankoop van bv 60 a 100  meter groenstrook was bespreekbaar.

En deze verschillende mogelijkheden wilde ik graag weten.

Zonder meteen een zienswijze of een formele aanvraag te doen.

Dit om bij de doorgang van het Kulturhus geen vertraging te laten plaatsvinden.

Dat dit een informeel gesprek is geweest blijkt ook duidelijk uit de verklaring van de notulist.

Die heeft het over een tante Betje verslag, ook heeft deze verklaard dat zij de indruk had dat ik het allemaal eerlijk en oprecht meende.

Deze uitdrukking van tante Betje verslag gebruik je niet voor een officieel verslag

Ook wethouder mevrouw Holsheimer geeft in haar verklaring op blz 16 letterlijk weer,

Voor mij was het toen geen informeel gesprek meer en was ik behoorlijk geraakt. 

Hier kun je de conclusie uittrekken dat het wel degelijk een informeel gespek was.

Verder geeft de wethouder letterlijk aan op blz 18 waarom verslag niet naar betrokkene is gegaan.       Ik wilde geen discussie over het verslag

Is het integer om wel een verslag te maken en dit niet voor te leggen aan betrokken om te accorderen.

Verder uitspraak van bureau BING op blz 31 juist vanwege de gevoeligheid van het verzoek, betrokkenheid raadslid, en de twijfels die bij het college reeds bestonden over de inkleding van het verzoek, was het verstandig geweest om het verslag voor te leggen aan tijdhof. Hier had het college kunnen voorkomen dat later discussie over het verslag zou ontstaan.

Ook had het college mij eerder kunnen inlichten zie blz 32, Wellicht had daarmee zelfs een escalatie kunnen voorkomen , dit volgens  bureau BING 

Ook heb ik duidelijk aangegeven dat ik de grond wilde kopen en eventueel verreken met de

Planschade. De werkgroep heeft zelf een onderzoek laten uitvoeren, dit onderzoek zou hebben uitgewezen naar een planschade van 12000 Euro. Van dit verrichte onderzoek was ik niet op de hoogte. Dus het verrekenen aankoop grond en ontvangen planschade is mijn inziens zeer goed mogelijk. In het rapport wordt telkens 300 meter gesuggereerd maar 60 a 100  meter zou ook eventueel een optie voor mij zijn en dan heb je over een bedrag van ongeveer 7000 euro.

Zie blz 17

Uit het rapport blijkt voorts dat 7 januari al voor het eerst over deze kwestie word gesproken,

Op dat moment had ik nog geen gesprek gehad met de werkgroep, dat vond 27 januari plaats.

Op 28 januari informeel gesprek met betrokken ambtenaar op advies van de werkgroep om eea te bespreken.

Deze stelt gemeentesecretaris op de hoogte en deze geeft opdracht om een conceptadvies op op 2 febr in het college te bespreken. Hier had men toch kunnen aangeven Tijdhof hetgeen wat je wilt kunnen we niet op ingaan, je moet een schriftelijk verzoek of zienswijze indienen.

We moeten toch ook elkaar behoeden om de fout in te gaan , dat zou toch heel integer zijn geweest. In verklaringen van wethouder Holsheimer stond dat ze het een tricky kwestie vond.

Het had het college, burgemeester en wethouder griffier en gemeentesecretaris toch gesierd om het hier de kwestie een halt toe te roepen. Dat het een gevoelige zaak betrof blijkt ook uit het verslag op blz 31. Al met al is het voor mij duidelijk dat deze kwestie opgeklopt is om politiek gewin. Denk hierbij aan de mailwisseling van een pvda raadslid en de wethouder

Zie blz 19 is dat allemaal integer en is dit niet zonder politiek uitbuiten.

Dit om vooral te beletten dat een lokale partij als Burgerforum zou uitgroeien tot een grote partij?

Je gaat je dan ook afvragen hoe het is gegaan met het vertrek van wethouders en ik kan me nu ook voorstellen waarom het boegbeeld Eddy Oude Voshaar bedankt heeft als raadslid nadat hij onder druk werd gezet..

Eddy was een eerlijke politieke man, met de natuur hoog in het vaandel.         

Als er zo gecommuniceerd en gehandeld word, wordt het allemaal wel erg moeilijk.

 

Verder wil ik U graag attenderen op de uitspraak van de burgemeester.

Als je als politicus voor het kulturhus stemt, kun je als burger wel bezwaar maken.dit dien je dan wel schriftelijk te doen(blz29)

 

Ook de uitspraak van de wethouder zegt voldoende Deze verklaart dat ze niet akkoord had moeten gaan met zijn mondeling verzoek.

 

Ik begrijp dat ik als burger de wet moet kennen maar ook de burgemeester, wethouder, griffier en gemeentesecretaris hadden mijn in ziens mij moeten waarschuwen in deze.

 

Verder vind ik het heel erg dat het rapport dat onder embargo stond gelekt is naar de pers en deze het eenzijdig heeft belicht.

Want in het rapport staat toch duidelijk dat beide partijen zowel de gemeente als betrokkenen

wat te verwijten valt.

Het advies en overweging van BING luidt letterlijk.

Gezien het feit dat beide partijen, zowel de gemeente als het betrokken raadslid, een en ander te verwijten valt, geven wij u in overweging om beide partijen met elkaar in gesprek te laten gaan om verdere escalatie te voorkomen.

 

Hoe is het mogelijk dat het rapport naar de media is gelekt voordat we er als raad over konden spreken. Hoe zit het hier met het schenken van vertrouwen, met integer handelen?

 

En hoe is het mogelijk dat ik pas zaterdag een brief van de gemeente heb gekregen met de mededeling dat mijn zienswijze niet behandeld zou worden omdat deze buiten de termijn was ingediend. Dit vind ik zeer kwalijk want wij hebben met verschilde ambtenaren contact gehad tot wanneer men de zienswijze kon indienen. De datum stond niet vermeld in de krant. Deze hebben duidelijk aangegeven dat het tot en met 3 maart kon en wel tot 24.00 uur.

Dit was de enige mogelijkheid die ons overbleef om ons verzoek in te dienen.

We hebben de uiterste datum aangevraagd om te voorkomen dat het weer breed uit werd gemeten in de media om ons politieke schade toe te brengen.

De zienswijze was 3 maart al ingediend en pas 22 mei krijg ik antwoord van het college dat ik een dag te laat was met het indienen. 2 � maand later dus! Na uitbrengen van het rapport dus, waar dit punt uitdrukkelijk is opgenomen. Wat voor spel wordt hier gespeeld?

 

Al met al kunt U voorstellen dat het afgelopen weekend geweldig zwaar is geweest.

En heel eerlijk mensen ik heb er zelfs van moeten kotsten, wat voor spel wordt hier gespeeld?

De overheid moet toch betrouwbaar zijn.

 

Ik wil met dit verweer niet goed praten wat ik zelf anders had moeten doen, dat heb ik in het begin al gezegd, maar wel aantal zaken duidelijk willen maken, zodat er wat meer evenwicht en ook duidelijkheid in de kwestie komt.

Voorzitter , raadsleden en burgers van Losser, ik zal niet weglopen hoe zwaar het ook is om door te gaan, maar ik zal me voor de volle honderd procent gaan inzetten om weer een betrouwbare gemeente Losser te krijgen. De gespreksverslagen van mij zijn openbaar en kun je ten alle tijden van ons krijgen ook zullen ze op onze site burgerforum geplaatst worden.

 

Mochten er vragen zijn dan wil ik die natuurlijk graag beantwoorden.
 
Jos Tijdhof

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ter aanvulling

 

 

  *TIJDSPAD

Medio december 2009: Kulturhus De Lutte wordt in de raad met algemene stemmen aangenomen. Plan komt tot 3 maart 2010 ter inzage.

 

Eind december 2009: Tijdhof heeft contact met de architect. Hij maakt ook kenbaar interesse te hebben in een stuk grond / groenstrook. De architect verwijst hem naar de werkgroep.

 

7 januari: De kwestie wordt besproken tijdens een werkgroepvergadering. Er is dan (sinds een periode van +/- 2 jaar) geen afspraak geweest tussen Tijdhof en de werkgroep of Tijdhof en de gemeente over het kulturhus.

 

10 januari: Betrokken ambtenaar maakt al een advies. Ik heb zelfs nog geen gesprek met de werkgroep gehad.

 

27 januari: Afspraak met secretaris werkgroep. Tijdhof maakt wensen kenbaar. Secretaris denkt dat werkgroep geen probleem heeft, maar dat Tijdhof hiervoor bij gemeente moet zijn.

 

28 januari: Informeel en vriendelijk gesprek tussen Tijdhof en ambtenaar om de mogelijkheden en onmogelijkheden te weten te komen.

 

2 februari: Conceptadvies over de kwestie wordt ingebracht en besproken tijdens collegevergadering. Dit in opdracht van de gemeentesecretaris

 

Begin februari: Tijdhof wordt telefonisch uitgenodigd voor gesprek met wethouder.

Dus heel duidelijk wethouder nodigt mij uit om op gesprek te komen.

 

5 februari: Gesprek tussen Tijdhof en de wethouder. Tijdhof wil de mogelijkheden voor zijn wensen weten. Om vandaar uit eventueel vervolgstappen te kunnen nemen. Als voorstander van het kulturhus is zijn recht om een zienswijze in te dienen, dan absoluut niet zijn doel. Wel wil hij weten waar hij aan toe is. Het is onbegrijpelijk dat de wethouder het recht dat een burger heeft ziet als een chantagemiddel.

 

9 februari: Wethouder meldt Tijdhof voor de raadsvergadering: ik ben er nog niet aan toegekomen .

 

16 februari: Besluit door college over kwestie. Stukken gaan naar DIV om verstuurd te worden. Gemeentesecretaris vraagt stukken terug.

 

18 februari: Mail Tijdhof naar wethouder. De wethouder geeft aan dat er volgende week duidelijkheid is.

 

23 februari: Besluitenlijst van 16 februari vastgesteld. Er gaat een versie inclusief de kwestie Tijdhof naar de pers. Er gaat een versie zonder de kwestie Tijdhof naar de raadsleden. Later wordt dit gecorrigeerd.

De wethouder belt Tijdhof over het besluit. Dan pas is Tijdhof op de hoogte van deze formele afhandeling van het gesprek van 5 februari. Hij is uiterst verbaasd.

Vervolgens belt Tijdhof de griffier om aan te geven dat dit niet klopt en dat de kwestie zo gaat escaleren. Griffier handelt  niet.

Vervolgens probeert Tijdhof zowel de burgemeester als de wethouder te bellen. De wethouder belt later op de dag terug met dezelfde mededeling als eerder op de dag.

 

24 februari: Tijdhof heeft contact met de burgemeester. Toen had de kwestie nog kunnen worden stopgezet, om de gang van zaken te onderzoeken (en daarna indien correct alsnog naar buiten te brengen).

 

25 februari en 2 maart: De kwestie komt in de media en escaleert. Hier is iedereen behalve Tijdhof en Burgerforum bij gebaat.

 

April Integriteitsonderzoek wordt ingesteld naar tijdhof en college .

Dit onderzoek had ik graag in het openbaar gehad maar dit wordt afgewezen door alle politieke partijen, met uitzondering van Burgerforum.

Dinsdag 18 mei rapport aangeboden  aan de gemeente en deze stuurt het naar mij.

Rapport wordt onder embargo aan alle raadsleden dinsdagavond afgeven.

Embargo tot dinsdag 25 mei

 

 

*WOB procedure.

Uit de verklaringen en bevindingen van het rapport blijkt ook duidelijk dat de regels voor de WOB procedure met voeten zijn getreden. In mijn beleving zijn deze regels bewust niet nageleefd. Denk hierbij aan WOB verzoek dat niet voorhanden is en men weet niet hoe het allemaal is gegaan. Ook zijn de punten van artikel 10 lid 2 punt e en g niet in acht genomen.

Samenvattend ik mis hier : zorgvuldige voorbereiding, afwegingen van belangen, wettelijke termijnen en motivering.

 

 

 

 


Share our website