Nieuws

Beschouwingen gepubliceerd in Nieuwe Dinkellander


LOKAAL 

BETROKKEN 

BETROUWBAAR

 

Terug naar een gezonde gemeente!

 

Keuzes maken

 

Nederland zit in een recessie en staat aan de vooravond van de grootste bezuinigingsoperatie ooit door het Rijk doorgevoerd. Ook de Gemeenten zullen worden getroffen door deze bezuinigingen. En dat bovenop de financiële en bestuurlijke chaos waar de gemeente Losser in verkeert. Het zal een zware tijd worden. Moeizaam zullen we ons moeten ontworstelen aan de diepe crisis waar we in zitten. Dat vraagt om samenwerking, daadkracht, doorzettingsvermogen, maar vooral ook……het maken van keuzes! De bomen groeien niet meer tot in de hemel. We zullen duidelijk moeten maken wat nog wél en niet kan.

 

Volksvertegenwoordigers?

 

U mag straks bij de verkiezingen zelf oordelen of dit college van CDA, Partij van de Arbeid en SDGL waar gemaakt heeft wat ze in haar collegeprogramma heeft beloofd. We helpen u nog even herinneren……de speerpunten: Financieel de boel op  orde en herstel van vertrouwen!  

Wij maken er geen woorden meer over vuil dan deze: We zijn diep en diep teleurgesteld in dit college. De begroting die er nu ligt is nog steeds niet in balans en de reserves niet op peil. Nog nooit zijn in een collegeperiode zoveel wethouders vertrokken. Het geld dat we nu kwijt zijn aan wachtgelden hadden we ook kunnen inzetten voor knellende WMO zaken, voor mensen in de bijstand, de muziekschool of ruimere openingstijden van het zwembad. Het is maar een greep.

 

En hoe op dit moment over het gemeentebestuur gedacht wordt, laat de burger klip en klaar horen. “Het is een zootje” horen we van alle kanten. De burger heeft het gehad met de Losserse politiek. Het zal een hele klus worden dit vertrouwen te herstellen.

 

Opruimen en opbouwen

 

Dit college heeft er een puinhoop van gemaakt en die zullen we eerst moeten opruimen, voordat er weer opgebouwd kan worden. Daarbij wil Burgerforum zich focussen op behoud van de bestaande voorzieningen, voordat er ook maar gedacht kan worden aan prestigieuze nieuwe projecten zoals dat van de stichting MAN/Iphitos, omdat het hier om veel geld gaat. Ook dát zijn keuzes die we moeten maken, hoe wrang ook. Want als de aangekondigde bezuinigingen doorgaan, zullen deze diep ingrijpen in onze Losserse samenleving. Het betekent het einde van de muziekschool, buurtproject bloemenbuurt, senioren- en sportraad enz. Maar er staan ook bezuinigingen op de rol voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het kwijtscheldingsbeleid voor minima. We zullen dus alles op alles moeten zetten om deze bezuinigingen van tafel te krijgen. De andere partijen zijn met de bezuinigingsvoorstellen akkoord gegaan, de noodreparatie biedt slechts soelaas voor één jaar, en de hoop is nu dat  de denktank alternatieven vindt.

 

Burgerforum heeft in mei 2009 tégen de bezuinigingsmaatregelen gestemd, omdat deze in onze ogen volstrekt willekeurig en niet onderbouwd waren, maar we hebben ook alternatieven aangedragen. We hebben gevraagd om een grondige begrotingsscan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit om duidelijk te krijgen wáár de gemeente uit de pas loopt en waar meer geld aan uitgeven wordt dan we van het Rijk ontvangen. Pas als je dát duidelijk hebt, kun je ook gericht bezuinigen.

Bezuinigen

 

Maar we hebben ook een aantal zaken genoemd waar in onze ogen geld te halen is:

*      Dé rode draad voor grote structurele tekorten door de jaren heen nl. Top Craft. De laatste jaren zijn miljoenen in deze bodemloze put verdwenen. Met uittreding en onderbrenging onder Losser (bestuurscommissie) kun je structureel heel veel geld besparen.

*      Minder gebruik van externe bureaus / extern advies en minder ambtenaren.

*      Meer samenwerken met andere gemeentes. Daarbij denken wij bijv. aan juridische-, sociale- en bouwtechnische zaken, alsmede personeelszaken en salarisadministratie.

*      Verkoop van gemeentelijke gebouwen en gronden. Eventueel verhuur, huurkoop of andere mogelijkheden onderzoeken; dit ook voor startende ondernemers.

*      Een subsidiehunter aanstellen voor het binnenhalen van subsidies. 

 

De toekomst

 

Wat staat bij ons de komende tijd voorop…. Een greep hieruit :

Ø  Een bestuurlijk en financieel gezonde gemeente;

Ø  Het voorzieningenniveau behouden en de leefbaarheid van de dorpen verder ontwikkelen;

Ø  Zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten;

Ø  Meer betaalbare woningen voor onze jeugd en starters op de woningmarkt (huur en koop);

Ø  De burger moet zich veilig kunnen voelen in huis, op straat en in openbare gebouwen;

Ø  De sociale werkvoorziening onderbrengen bij de gemeente Losser.

 

Tijd voor verandering. Tijd voor wisseling van de wacht. Tijd voor nieuwe politiek!

Wij willen werken aan een financieel gezonde en leefbare gemeente. Burgerforum doet u geen loze beloftes, maar wij beloven u wél, ons met hart en ziel hier voor in te zetten.

 

Tijd om te kiezen

Burgerforum is er klaar voor

OMDAT HET ANDERS MOET!

 

 

 

 


Share our website