Nieuws

Beleidsnota en Actieplan Recreatie en Toerisme


Commissie ruimte 26 april 2016 / beleidsnota en actieplan Recreatie en Toerisme
(Henry Elsjan) BURGERFORUM
 
Een beleidsnota en actieplan dat voor en door belangenpartijen is opgesteld. Dat is het sterke van dit voorstel; de samenwerking en dwarsverbanden die gezocht zijn. Het actieplan dat er bij zit is veelomvattend met heel veel goede initiatieven. De uitwerking is opgedeeld in korte, middellange en wat langere termijn. Regelmatige evaluatie en bijstelling is een vereiste in dit soort processen.

Wat Burgerforum betreft is ook belangrijk dat het extra arbeidsplaatsen kan opleveren. De inspanningsverplichting om de komende jaren te komen tot 3 tot 5 opleidings- en arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is toe te juichen, maar in onze ogen nog wel wat aan de magere kant.

De beleidsnota en het actieplan worden vanavond vastgesteld. Daar hoort wat Burgerforum betreft inderdaad ook geld bij voor het platform Recreatie en Toerisme en VVV. Te vaak is al heel veel energie gestoken in het maken van plannen zonder dat dit uiteindelijk tot resultaat leidde. Dat steuntje in de rug willen we dus van harte geven. Omdat voorstel en beleidsstuk hier niet éénduidig over waren, is een amendement gemaakt.

Aarzeling hebben wij bij het beroep dat voor regiomarketing wordt gedaan op de gemeenten. Het Twents Bureau voor Toerisme is ter ziele. Nu wordt  gevraagd om 0,50 cent per inwoner voor de backoffice. Burgerforum zegt hier niet bij voorbaat al JA op. Er is nu al onenigheid zo lazen we laatst in de krant. En niet elke gemeente wil bijdragen. Hoe gaan we hier in Losser mee om? (De burgemeester antwoordde dat die discussie nog terug komt in de raad)

Kortom: Het beleidsplan met actieplan krijgt onze steun en wij wensen alle partijen die dit de komende jaren gaan uitwerken heel veel succes.

Iets heel anders, maar het sluit wel aan bij recreatie en toerisme: het Kolkersveld.  De erven van Heek willen dit verkopen, maar ze vragen wel de hoofdprijs. De vraag is wat er dan mee gaat gebeuren. Het is naast het thuishonk van de klootschieters, ook een prachtig stukje natuur waar veel mensen van genieten. In een rapport van het Oversticht met de mooie naam “Overdinkel topdorp in een toplandschap” werd het heideterrein Kolkersveld aangemerkt als “bijzondere plek”. Mede ook omdat het nog een indruk geeft hoe het landschap er vroeger moet hebben uitgezien. We hopen dat de erven van Heek nog zullen bijdraaien, zodat het in de huidige vorm en met de huidige bestemming behouden kan blijven. Of wellicht is er nog iets of iemand op het gebied van historie of natuur die hier belangstelling voor heeft. Heeft het college hier zicht op? Kent zij mogelijke instanties? En denkt ze dat overleg met de Erven van Heek nog iets op kan leveren? (burgemeester gaf aan dat de gemeente altijd bereid is om hierin mee te denken).
 
Share our website