Nieuws

ASBESTSANERING - grote financiële gevolgen


Gemeente Losser
 
Losser, 19 april 2016
 
 
Art. 39 regl. van orde raad / betreft Asbestsanering
 
Geacht College
 
De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbest.
Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen bijv. geen asbestdaken meer bezitten.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.
 
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling.
Wie na 2024 nog een asbest dak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbest dak te verwijderen.
Burgerforum ziet wat dit betreft toch grote problemen op ons afkomen, niet alleen wat agrarische gebouwen betreft, maar ook wat andere bedrijfspanden, onze gemeentelijke gebouwen, particuliere woningen en huurwoningen betreft.
Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor iedereen die het betreft.
 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met niet draagkrachtige eigenaren? Wat als men een gebouw gekocht heeft en niet wist dat er asbest in zat en nu voor enorme kosten komt te staan?
 
Derhalve volgende vragen:

1) Hoe gaat de gemeente Losser hier mee om? Gaat zij hier actief over informeren, niet alleen wat betreft de deadline van 2024 en mogelijke dwangsom, maar ook wat subsidiemogelijkheden betreft?
2) Gaat zij actief dwangsommen opleggen als eigenaren niet in staat zijn de kosten te dragen?
3) Is er enig zicht hoeveel asbest er in onze gemeente nog is? Kan er een inventarisatie plaatsvinden om hier zicht op te krijgen?
 
Fractie Burgerforum,
Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
Share our website