Nieuws

Alleen extra toelage huishoudelijke hulp als gemeente plan heeft


Alleen huishoudelijke hulp toelage als gemeente plan heeft

Op 8 juli stemde de Eerste Kamer in met de Wmo. Staatssecretaris Van Rijn heeft onder meer extra geld toegezegd voor de huishoudelijke zorg.

Zowel in 2015 als in 2016 wordt 75 miljoen extra beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp is voor (chronisch) zieken en voor mensen met een beperking een belangrijke ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en te functioneren. Het geld is onder meer bedoeld om te voorkomen dat veel thuiszorgmedewerkers werkeloos raken. Voor 15 oktober kunnen gemeenten samen met de aanbieders een plan opstellen en een verzoek voor extra middelen indienen bij VWS.

VWS heeft de volgende vijf uitgangspunten geformuleerd:

 

  1. De extra middelen dragen bij aan het behoud van werkgelegenheid van thuiszorgmedewerkers bij aanbieders die door de gemeenten worden gecontracteerd.
  2. Het gaat om extra uren zorg die worden ingekocht bij de aanbieder, naast de reeds gemaakte afspraken. Het gaat alleen om zorg in natura, dus niet om inzet via pgb.
  3. Per uur extra huishoudelijke hulp of ondersteuning waar huishoudelijke hulp onderdeel van is, legt de gemeente een vast, uniform bedrag bij tussen de € 7,50 en € 12,50. De rest, namelijk het verschil tussen de door de gemeente betaalde inkoopprijs en de waarde van de huishoudelijke hulp toelage, wordt betaald door de cliënt of een andere derde.
  4. De gemeente en aanbieders bespreken hoe ze de toegang tot de huishoudelijke hulp toelage willen organiseren. Bovendien moeten aanbieders en gemeenten samen voor voldoende draagvlak zorgen.
  5. De invulling wordt verder aan de gemeenten zelf overgelaten.

 

Lokale belangenbehartiging

Het is belangrijk dat lokale belangenbehartigers en Wmo-raden bij hun gemeente informeren of die gemeente een plan ontwikkelt om gebruik te kunnen maken van de huishoudelijke hulp toelage.

 

Share our website