Nieuws

algemene ledenvergadering Burgerforum


 
Van het bestuur.
 
Op 11 januari 2017 hield Burgerforum haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om elkaar een voorspoedig 2017 toe te wensen en met de leden het 15-jarig bestaan van Burgerforum te vieren.
De vergadering verliep in ontspannen sfeer, achtereenvolgens deden partijvoorzitter Ben Heinen, fractievoorzitter Lies ter Haar en wethouder Jan Martin van Rees verslag van de activiteiten van het voorbije jaar. Ben Heinen koppelde daar een vooruitblik voor het komend jaar aan vast, een jaar dat in het teken staat van de Raadsverkiezingen 2018.
Hierna belichtte de penningmeester, Leo Verhoef, het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Het gevoerde beleid was door de kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden, zodat het bestuur décharge kon worden verleend.
Vanwege zijn meer dan drukke werkzaamheden was Ben Heinen genoodzaakt af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen, Bennie Haamberg en Leo Verhoef waren wel herkiesbaar. Als kandidaat-bestuurslid had Ton Lowik zich aangemeld. Het voorstel van het bestuur om Bennie Haamberg tot voorzitter, Ton Lowik tot penningmeester en Leo Verhoef tot secretaris te benoemen werd met algemene stemmen aanvaard. Wim van Harte werd bereid gevonden het bestuur te ondersteunen bij de ongetwijfeld drukke werkzaamheden in het komend jaar.
Na sluiting van de vergadering werd de avond voortgezet met een gezellig samenzijn. Het mag daarbij wel eens worden gezegd dat meer dan de helft van het aantal leden van Burgerforum de vergadering bijwoonde; dat is in de tegenwoordige tijd en onder de toch wel barre weersomstandigheden een compliment aan de leden waard!
Met zoveel betrokken medestanders kan Burgerforum de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 
       
‚Äč

Share our website