Nieuws

19.1.10: Acties verenigingen niet belasten met hoge leges!


Burgerforum: Acties verenigingen niet belasten met hoge leges.

 

In de rondvraag van de commissievergadering van 19 januari heeft Burgerforum vragen gesteld over de heffing van leges voor kleinschalige acties van verenigingen.

Ze vroeg zich af of het nodig is dat er leges worden geheven bij diverse kleinschalige acties van verenigingen, zoals bij de Plechelmus Harmonie uit De Lutte is gebeurd bij het inzamelen van oude schoenen. De opbrengst werd gehalveerd door het bedrag dat aan leges betaald moest worden en dat werkt natuurlijk heel demotiverend. En dat terwijl deze acties vaak nodig zijn om de kas te spekken en/of omdat men gekort is of wordt op subsidie. Zo worden dergelijke initiatieven de kop in gedrukt en dat kan toch niet de bedoeling zijn, zo Burgerforum. De burgemeester antwoordde dat de leges niet terugbetaald kunnen worden, omdat men zich te houden heeft aan de legesverordening. Wel wil hij dit in het college bespreken, want ook het college is hier niet gelukkig mee.

 

Ook werd in de rondvraag door Burgerforum gevraagd om een verloting te houden op de verkiezingsdag. De burgemeester heeft in de nieuwjaarstoespraak en in de media aangegeven dat de burger 3 maart vooral lokaal moet gaan stemmen. Ook Burgerforum wil uiteraard graag dat er zoveel mogelijk burgers gaan stemmen en heeft het college gevraagd om bijvoorbeeld een aantal gevulde boodschapmanden te verloten onder burgers die hebben gestemd. Ook dit verzoek zal in het college aan de orde komen.

 

 


Share our website